Natuurlijk Duurzaam Water
Flux d'eau
Wateropslagtank
waterverbruik diagram Flux Deau
Twee factoren

De grootte van een regenwatertank hangt af van twee factoren.
Dakoppervlakte en daktype
Er is een eenvoudige vuistregel voor het berekenen van de hoeveelheid regenwater die jaarlijks kannworden opvangen met een regenwatertank: per m2 is dat namelijk ca. 700 liter.
Globaal is het dakoppervlak van een eengezinswoning ca. 50 m2 .
Op jaarbasis kan ca. 35.000 liter oftewel 35 m3 aan regenwater worden opvangen voor gebruik.

Waterverbruik en toepassingen
In Nederland wordt per persoon 129 liter drinkwater per dag verbruikt. Daarvan gaat 46%, dus bijna 60 liter, op aan toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan en daarvoor is regenwater een uitstekend alternatief.

Plaatsing

Het plaatsen van een opslagtank wordt uitgevoerd met behulp van een graafmachine en een autolaadkraan.


Afhankelijk van de grootte van de tank wordt de benodigde ruimte ontgraven en voorzien van een laag stelzand om de tank op te plaatsen.

 

De tank wordt aangesloten op de bestaande hemelwaterafvoer van de
woning of een overkapping. Indien nodig kan een stroompunt ten behoeve van de pomp worden verzorgd.

 

De afwerking van de wateropslagtank wordt afgevuld tot aan het oorspronkelijke maaiveld.

Voor iedere tuin

Voor meer informatie over deze tanks en de bijbehorende prijzen, kijk in de webshop.

Verkrijgbaar in 4 varianten

* 3000L * 4000L * 5000L * 6000L

Locatie

De tank wordt bij voorkeur geplaatst op een locatie, welke goed bereikbaar is. Op een plek waar de tank niet wordt belast, kan de tank met een minimale dekking van 25 cm worden geplaatst. In een oprit is ook mogelijk, dan dient deze wel worden aangebracht met een gronddekking van minimaal 60cm.