Natuurlijk Duurzaam Water
Flux d'eau
Hoe werkt regenwaterhergebruik?
Nooit meer watertekort
Bespaart geld en water
Ecologisch verantwoord

Het regenwatersysteem

Het systeem bestaat uit een wateropslag tank, deze is rotatie gegoten in slagvast en
verouderingsbestendig polyetheen (PE) kunststof.

De opslagtank(s) worden ingegraven op een locatie zo kort mogelijk bij de woning.

Daarbij wordt een regenwatermanager binnenshuis geïnstalleerd. Deze is compact ingebouwd in een
fraaie metalen kast van 80x60x20cm. Alle aansluitingen zoals persleiding, toevoer waterleidingnet,
vul- en zuigleiding bevinden zich standaard aan de onderzijde van de kast. De pomp wordt in de tank
geplaatst waardoor deze volledig geluidsarm kan werken. In de waterput bevindt zich eveneens een
drijvende aanzuiging met een vuilkorf en een sensor. De regenwatermanager is Belgaqua
(vergelijkbaar met KIWA) gekeurd.

De regenwatermanager

De regenwater manager wordt geleverd met:

Ieder project is op zichzelf uniek, waarbij wordt gekeken waar de tank kan worden geplaatst en welk pompsysteem kan worden toegepast. Afhankelijk van de toepassing van het regenwater wordt het filterpakket samengesteld. Alleen voor het beregenen van de tuin worden alleen de grove delen gefilterd.

0
liters per dag
0
liter per jaar